Júlia Vargová Správy Samospráva

Na Linčianskej bude bezpečnejšie: Vďaka Miestnej občianskej poriadkovej službe

Mesto triafa dve muchy jednou ranou. Chce pomôcť rómskej komunite, ktorá by mala byť nápomocná svojmu okoliu.

Ilustračný obrázok k článku Na Linčianskej bude bezpečnejšie: Vďaka Miestnej občianskej poriadkovej službe
Zdroj: Dnes24.sk

„Projekt inicioval (dnes už bývalý) poslanec mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, zástupca príslušného výboru mestskej časti – Trnava Juh,“ hovorí Zuzana Královičová, vedúca útvaru projektového manažmentu. Ďalej vysvetľuje, že vznikol ako reakcia na vyhlásenú výzvu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020.

Projekt má v rámci Integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a zo zdrojov Mesta Trnava.

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) bude pôsobiť najmä v mestskej časti Trnava – juh, kde žije najviac Rómov. „Problematickou súčasťou tejto lokality je sídlisko Linčianska,“ uvádza Královičová dodávajúc, že problémom je najmä vytváranie skládok, rozmáhajúca sa nelegálna drogová činnosť, túlavé a svojvoľne venčené psy…

„Miestna občianska poriadková služba bude počas celej doby realizácie projektu poskytovať sociálne a asistenčné služby prostredníctvom svojich činností v lokalite s prítomnosťou MRK,“ vysvetľuje vedúca útvaru projektového manažmentu. „Jej činnosť má okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a smeruje k zbližovaniu a senzibilizácii minoritnej a majoritnej verejnosti tým, že zlepší život všetkých obyvateľov,“ dodáva.

Ako vysvetľuje Královičová, Miestna občianska poriadková služba bude: dohliadať na poriadok a bezpečnosť v lokalite Linčianska, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, monitorovať pohyb voľne sa pohybujúcich psov, svojvoľné venčenie psov na verejnom priestranstve, monitorovať a predchádzať vzniku konfliktov, upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť zodpovedajúcej inštitúcii, zabezpečiť bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a monitorovať oneskorený príchod detí z MRK do školy, v rámci napomáhania zlepšovania dochádzky detí na vyučovanie, a vykonávať mnohé ďalšie činnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM