Zuzana Vajayová Rôzne

Nadácia Orange podáva opäť pomocnú ruku seniorom

Rok 2012 je Európskou úniou vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Nadácia Orange podporuje túto medzinárodnú iniciatívu a vyhlasuje ďalší ročník grantového programu zameraného na zlepšovanie kvality života seni

Až 80 000 eur bude prerozdelených medzi užitočné projekty pripravené organizáciami z celého Slovenska, ktorým záleží na živote starších ľudí okolo nás.

V súčasnosti žije na Slovensku viac ako 900 tisíc obyvateľov starších ako 60 rokov a ich počet neustále rastie. Pravé títo spoluobčania patria medzi skupiny, ktoré sa v ostatných rokoch ocitajú na okraji záujmu spoločnosti. Ako vyplýva z ostatných prieskumov, pre seniorov je najdôležitejšie mať pocit, že nie sú opustení a že sú ešte stále pre niekoho užitoční. Nadácia Orange na túto situáciu reaguje už po štvrtýkrát vyhlásením grantového programu Zelená pre seniorov, ktorého ambíciou je prispievať k riešeniu tejto problematiky.

„Počet zasielaných projektov zameraných na podporu seniorov je z roka na roka vyšší. Svedčí to o tom, že si spoločnosť uvedomuje čoraz intenzívnejšie potrebu prinášať riešenia na dôstojnejšie, kvalitnejšie a aktívnejšie prežívanie života seniorov. Teší ma, že sa vyhlásením štvrtého ročníka programu Zelená pre seniorov môžeme zároveň pripojiť k celoeurópskej iniciatíve, v rámci ktorej sa naši rodičia a starí rodičia dostávajú opäť do centra pozornosti spoločnosti,“ hovorí správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Subjekty, ktoré sa zameriavajú na prácu so seniormi, majú od 20. februára opäť príležitosť posielať svoje projekty zamerané na zvyšovanie kvality života občanov nad 60 rokov, ich integráciu do spoločnosti, posilňovanie ich sebarealizácie, sebestačnosti a nezávislosti. Šancu získať podporu majú vzdelávacie aktivity ako kurzy, semináre, workshopy a diskusie, ktoré seniorom umožnia rozšíriť svoje poznatky v rôznych oblastiach spoločenského života. Program myslí aj na tých seniorov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením a nedostatkom sociálnych kontaktov.

Nadácia Orange preto podporí integračné aktivity v prostredí, v ktorom môžu prísť seniori do kontaktu s druhými, predovšetkým s generáciou mladých ľudí. Projekty môžu byť cielené na organizované skupiny seniorov v domovoch dôchodcov, penziónoch či kluboch dôchodcov. Grantový program však podporí aj projekty, ktoré podajú pomocnú ruku ľuďom žijúcim vo svojich domácnostiach. Granty sú určené rovnako pre aktívnych seniorov, ktorí hľadajú ďalšie možnosti svojej sebarealizácie ako aj pre tých, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých.

Medzi zmysluplné žiadosti prerozdelí program Zelená pre seniorov financie v celkovej výške 80 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú je možné získať na jeden projekt, je 2 000 eur. Tá je určená na materiálne a organizačné zabezpečenie plánovaných aktivít projektu. Jeden subjekt môže predložiť viacero projektov, podporený však bude maximálne 1 projekt od jedného subjektu. Svoje žiadosti môžu zasielať:

• mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, spolky, nadácie…) • samosprávy (obce a mestá) • zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť (domovy pre seniorov, domovy sociálnych služieb…) • rozpočtové organizácie – knižnice, múzeá, galérie, kultúrno-osvetové centrá, vzdelávacie inštitúcie, školy atď.

Uzávierka prijímania žiadostí je 21. marca 2012. Viac informácií je k dispozícií na www.nadaciaorange.sk v sekcii grantové programy.

Zdroj: Nadácia Orange

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM