Erik Bojničan Samospráva

Bude v hlohoveckom centre menej áut? Poslanci odklepli MEGA plán!

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili program rozvoja mesta na najbližšie roky. Okrem iného chce mesto znížiť žaťaženie centra mesta automobilovou dopravou a zlepšiť dopravu v regióne. Pozrite ako.

Ilustračný obrázok k článku Bude v hlohoveckom centre menej áut? Poslanci odklepli MEGA plán!
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mestský parlament na svojom decembrovom zasadaní schválil dokument Program rozvoju mesta, ktorý je koncipovaný na obdobie rokov 2016 – 2023. Zoznam projektov a aktivít vychádza podľa mesta zo stratégie práve tohto programu.

Zoznam projektov bude podľa mesta predmetom každoročného vyhodnocovania a aktualizácie podľa postupu napĺňania Programu rozvoja mesta a po zaradení projektov do realizácie budú tieto doplnené o ďalšie údaje v rámci prípravy rozpočtu mesta.

Jednou z oblastí, na ktoré je program zameraný je aj zníženie zaťaženia centra mesta automobilovou dopravou a zlepšenie dopravy v regióne. Ako sa v dokumente uvádza: „Cieľom opatrenia je sériou projektov a opatrení ukľudniť dopravu v centre mesta, odstrániť rozhodujúcu bariéru prístupu do mesta Hlohovec a zvýšiť tým nielen komfort individuálnej a hromadnej dopravy, ale aj bezpečnosť a civilnú ochranu.“

Súčasťou Novej dopravnej politiky bude podľa mesta viacero projektov, opatrení. „Ďalej uvedené sú tie, ktoré považujeme za potrebné v rámci dopravnej politiky posúdiť. Okrem nich budú doplnené do zoznamu tie na ktorých príde v rámci dopravnej politiky k zhode,“ stojí v dokumente schválenom poslancami.

Pozrite si plány mesta, ktoré uvádza v dokumente PROJEKTY A AKTIVITY NA ROKY 2016 – 2023:

 • Vypracovanie dopravnej politiky mesta
 • Popis: Dopravná politika mesta
 • Spolupráca: Externí experti
 • Obdobie realizácie: 2016 – 2017
 • Užívatelia: Obyvatelia regiónu, podnikatelia v regióne
 • Most v koridore železnice
 • Popis: Cestný most s napojením na komunikácie pri OC Váh a Tesco , podrobnejšie info vyplynú z dopravnej politiky mesta
 • Spolupráca: VÚC (zámena koridoru)
 • Nová cesta cez areál firmy Saneca
 • Popis: V koordinácii s rozvojovými zámermi spoločnosti hľadať koridor pre miestnu komunikáciu trasovanú paralelne s cestou II/513
 • Spolupráca: Saneca, a.s.
 • Zjazdy z mosta na ceste II/513
 • Popis: Dobudovaním zjazdov z mosta sa dosiahne mimoúrovňová križovatka, ktorá zabezpečí väčšiu priepustnosť na najviac zaťaženej križovatke v meste. Zároveň sa vytvorí priestor pre doriešenie kolízneho dopravného bodu v nástupe na ulicu Pod Beranom (chodci na ceste).
 • Spolupráca: VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK, KPU Trnava
 • Poznámka: Potrebné doriešiť až po kruhovú križovatku vrátane napojenia cyklolávky. Doriešiť ihrisko (lokalizáciu škôlky na Fraštackej ulici).
 • Nové priestorové usporiadanie cesty II/513
 • Popis: Na ceste II/507 v priestore medzi kruhovou križovatkou Hlohová a križovatkou pri cintoríne doplniť odbočovacie jazdné pruhy, priechody pre chodcov.
 • Spolupráca: VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,
 • KPU Trnava
 • Poznámky: Dĺžka 545m ( rozšírenie cesty o 3,5m – jeden jazdný pruh 1900m2)
 • Riešenie križovania cesty II/507 so železnicou (Hviezdoslavo­va ul.)
 • Popis: Navrhnúť realizovateľné technické riešenie križovania cesty so železnicou, ktoré zohľadní existujúcu technickú infraštruktúru v území a zabezpečí požadovanú výhľadovú dopravnú obslužnosť celého územia.
 • Spolupráca: VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK, Železnice SR
 • Napojenie priemyselnej zóny Saneca a Bekaert mimo obytnej zóny
 • Popis: Vybudovanie druhého prejazdu cez železnicu (mimoúrovňového) a dopravné prepojenie MČ Sever (areál Bekaert+priemysel zóna) s napojením od východu.
 • Spolupráca: Saneca, Bekaert
 • Obdobie realizácie: 2016 – štúdia, projektová dokumentácia, 2019 – 2023 realizácia
 • Inteligentná (alt. kruhová) križovatka pri cintoríne
 • Popis: Prebudovanie križovatky tak, aby umožňovala čo najväčšiu priepustnosť vo všetkých smeroch. Realizácii bude predchádzať posúdenie vhodnosti tvaru a vybavenia križovatky.
 • Spolupráca: VÚC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK
 • Obdobie realizácie: 2019 – 2023
 • Elektrifikácia železničnej trate Leopoldov – Hlohovec
 • Popis: Realizácia elektrifikácie trate aspoň v úseku Leopoldov – Hlohovec – Nitra -........, pre zabezpečenie integrovaného systému dopravy.
 • Spolupráca: ŽSR
 • Obdobie realizácie: 2019 – 2023
 • Obchvat Hlohovca
 • Popis: Strategická komunikácia prepájajúca Dolné Ponitrie s Považím (Budapešť – Komárno- Nové Zámky – Nitra – Hlohovec – Trenčín – Žilina).
 • Spolupráca: SSC, VÚC
 • Obdobie realizácie: 2019 – 2023
 • Poznámky: Projektový zámer bude predmetom rokovaní vedenia mesta s investorom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM