Jana Lachkovičová Rôzne

Čo chcem dosiahnuť v Europarlamente

článok

Čo chcem dosiahnuť ako poslankyňa Europarlamentu

Milí priatelia,

všetci vidíme a veľmi dobre vieme, ako spoločenský systém funguje, či už v našej krajine alebo vo svete všeobecne. Nezamestnanosť stále narastá , ľudia čoraz častejšie páchajú samovraždy zo zúfalstva, lebo nevidia inú možnosť ako sa vymaniť zo začarovaného kruhu nekonečných poplatkov, nezmyselných nariadení a zákonov, byrokracie, korupcie a beznádeje, že sa niečo zmení k lepšiemu. Chudoba zasiahla už aj strednú vrstvu obyvateľstva. Po desaťročia, stále a každým dňom čakáme, že niekto niečo urobí, čokoľvek, čo by nám ľuďom zmenilo životy k lepšiemu.

Bohatí a mocní nebudú mať nikdy dosť, zákony budú robiť tak, aby vyhovovali iba im a my, ostatní budeme tí, ktorí budú musieť tieto zákony aj dodržiavať. Môžeme robiť čo chceme, môžeme sa snažiť akokoľvek zlepšiť svoju finančnú situáciu. Zákony a množstvo stále nových a nových nariadení, nás budú zrážať neustále k zemi. Je to cielená manipulácia ako udržať ľudí pri živote (lebo štát potrebuje dane) ale na druhej strane, aby sme veľmi nevyskakovali. Pre istotu sa zasa posunie hranica odchodu do dôchodku. Až zrazu zistíme, že už nevládzeme a spáchame samovraždu alebo otec vyvraždí celú rodinu aby sa netrápila, prípadne matka zabije svoje deti, lebo im nemá čo dať jesť. Táto taktika je zámerná. Hovorí sa jej: Cielená likvidácia obyvateľstva!

Vážení spoluobčania,

PRIAMA DEMOKRACIA nevznikla do počtu k už existujúcim politickým stranám. Vznikla z nutnosti, zo zúfalstva nás občanov, ktorí odmietajú rešpektovať zákony postavené na podvodoch, ktorí nechcú živoriť ale chcú normálne žiť tak, ako to ukladá aj Ústava SR vo viacerých jej článkoch o ochrane ľudských práv a slobôd a ktorá sa aj v plnom rozsahu vo viacerých jej bodoch porušuje. Chceme dosiahnuť, aby sme si svoj štát spravovali my, občania. Moc nebude pochádzať od politikov. Právo vládnuť a zneužívať svoje právomoci politikom nedal nikto z nás. Dali sme im právo spravovať naše spoločné záujmy, no politici spravujú iba svoje vlastné záujmy, čo je v rozpore s ľudskosťou, morálkou, zákonmi SR ako aj Ústavou SR.

Priama Demokracia ako jediná z politických strán na Slovensku, prichádza hneď s dvomi modulmi spravovania spoločnosti.

Pomôžte nám, milí priatelia,

dosiahnuť priamu demokraciu, čiže stav, kedy budeme môcť pomocou referend sami rozhodovať o svojich životoch a fungovaní štátu. Budeme mať konečne možnosť vybrať si, kam a akým smerom sa bude uberať naša spoločnosť.

Pretože peňazí pri súčasnom spravovaní sveta nebude nikdy dosť a jednoduchý človek sa môže aj potrhať v niekoľkých zamestnaniach, najradšej by som túto realitu vyriešila nasledovne.

K takýmto názorom, presvedčeniu a napísaniu projektu „Svet bez peňazí“, ma doviedlo doslova zúfalstvo a beznádej, že sa stav spoločnosti zmení k lepšiemu.

Na základe osobných skúseností, prežitých udalostí, dlhoročného pozorovania vývoja spoločnosti ako aj súčasného diania vo svete všeobecne, som dospela k názoru a presvedčeniu, že jediná možná cesta k záchrane ľudstva a planéty Zem je cesta zrušenia peňazí v celosvetovom meradle. Peniaze podľa môjho názoru, môžu fungovať iba v spoločnosti, v ktorej morálne hodnoty vysoko prevyšujú tie ekonomické. V spoločnosti, v ktorej ľudia nad hodnotou peňazí, v maximálnej možnej miere vyznávajú morálne hodnoty ako sú (pokora, úcta človeka k človeku, schopnosť pomáhať si navzájom a neokrádať jeden druhého, schopnosť nepovyšovať sa a neponižovať, schopnosť nevlastniť a neovládať). Peniaze môžu existovať iba v spoločnosti, v ktorej je životná úroveň obyvateľstva vyvážená rovnomerne, kde nie sú priepastné existenčné rozdiely.

Je viac než samozrejmé, že človek, ktorému sú odopreté základné ľudské práva (právo na život, potraviny, hygienu, bývanie, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť) je schopný stav útlaku istý čas znášať, v žiadnom prípade však ľudia nie sú ochotní takýto stav spoločnosti tolerovať a akceptovať, čo v konečnom dôsledku znamená, že ľudstvo začne protestovať a domáhať sa svojich práv.

Dosiahnuť stav spoločnosti, v ktorej morálne hodnoty budú vysoko prevyšovať chamtivosť človeka po majetkoch, peniazoch, bohatstve a moci sa mi javí viac nedosiahnuteľný ako fakt, že si my ľudia uľahčíme život tým, že odstránime jediný problém, ktorý nám stojí v ceste. V ceste k spokojnosti a spoločenskému rastu na úrovni morálnych a duchovných hodnôt.

Na fakt, že systém peňazí vo svete zlyháva v plnom rozsahu poukazujú aj tieto skutočnosti:

  • celosvetová kríza, ktorej hlavným dôvodom jej vzniku je celosvetová korupcia na všetkých spoločenských úrovniach.
  • rastúca zadlženosť krajín, bankroty štátov a bánk
  • slabý hospodársky rast a obrovská nezamestnanosť
  • narastajúca kriminalita a chudoba
  • zvýšená migrácia obyvateľstva = neprimerané zaťaženie a zníženie životnej úrovne pre krajiny prijímajúce imigrantov
  • rozmach zbraní, drog a obchodu s bielym mäsom na prostitúciu a orgány
  • nepokoje, vojnové konflikty a terorizmus

Je evidentné, že doterajšie politické spravovanie sveta oligarchami a pohlavármi je neúčinné, nevykazuje žiadne spoločensky a ekonomicky zveľaďujúce sa prostredie, žiadnu schopnosť súčasných politikov prísť s novým riešením na celosvetovú krízu ako aj všetky vyššie uvedené problémy globálneho charakteru. Je zarážajúce, že v 21. storočí musíme riešiť tak banálne problémy, ktoré v žiadnom prípade nemajú byť vizitkou spokojného, spoločenského života na základe morálnych hodnôt a demokratických princípov.

Je bezpodmienečne nutné, okamžite urobiť RADIKÁLNE ZMENY v systéme riadenia spoločnosti.

Za desaťročia vládnutia politických garnitúr sa občania nedočkali žiadnych pozitívnych zmien. Práve naopak. Korupcia najväčších rozmerov, s tým súvisiaca prepadajúca sa ekonomika, katastrofálna životná úroveň obyvateľstva a narastajúca chudoba sú výsledkom vládnutia doterajších vlád.

Vo svete bez peňazí, kde každý bude vykonávať prácu ktorá ho baví, sa nikto nebude cítiť využívaný, bude mať dosť času na oddych, relaxáciu, svoju rodinu a to bude dôvod robiť svoju prácu s láskou. Verím v silu a význam myšlienok uvedených v tomto dokumente. Vzhľadom k vývoju akým sa svet uberá je viac než nevyhnutné, urobiť všetko preto aby sme zabránili devastácii našej planéty a zotročovaniu jej obyvateľstva.

Myšlienky v tomto dokumente sú nadčasové a nie každý ich pochopí. Stoja však za povšimnutie a sú hodné zamyslenia sa nad sebou samými.

Ak si niečo nevieme predstaviť, to ešte neznamená, že to nebude fungovať.

Obrovským šťastím by pre mňa bolo, keby táto moja idea bola občanmi prijatá ako čistý a nezištný zámer o zlepšenie života na Zemi pre všetkých, bez rozdielu rasy, náboženstva, vierovyznania, sociálneho postavenia a následne zrealizovaná za podpory širokej verejnosti.

Na záver by som chcela poznamenať, že projekt „Svet bez peňazí“, nie je iba moja vidina nereálneho sna. Práve naopak. Nikdy v mojom živote som nevidela nič tak jasnejšie ako realizáciu tohto projektu, ktorého hlavnou myšlienkou je zrušenie peňazí celosvetovo a tým oslobodiť ľudí z nadvlády peňazí a finančných skupín. Myšlienkou žiť bez peňazí a nelimitovať sa nimi zbytočne, sa vo svete zaoberá veľmi veľa ľudí.

Je len otázkou času, kedy sa spojíme a budeme uvažovať nad tým, ako sa problémy dajú riešiť a nehľadať zbytočné prekážky.

Chcem vniesť do politiky ľudskosť, jednoduchosť riešení a nový pohľad na to, ako môžu ľudia vedľa seba žiť v harmónii. Hoci sa v politike angažujem, za političku sa nepovažujem.

Viac sa dočítate na www.necenzurované.sk, „Svet bez peňazí“, autor: J. Lachkovičová

Jana Lachkovičová (autor článku)

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM