Zuzana Jakubičková Samospráva

Kamery za posledný rok pomohli objasniť 157 priestupkov, pribudnú v meste ďalšie?

V Hlohovci na bezpečnosť a poriadok dohliada mestská polícia aj pomocou 13 kamier. Vďaka nim bolo v minulom roku zistených až 157 priestupkov. Tento rok by mal byť monitorovací systém posilnený o ďalšie kamery.

Ilustračný obrázok k článku Kamery za posledný rok pomohli objasniť 157 priestupkov, pribudnú v meste ďalšie?
Zdroj: Dnes24.sk

Kamerový monitorovací systém sa začal v meste Hlohovec budovať v roku 2003. V tom istom roku boli dané do užívania prvé štyri kamery. Systém bol navrhnutý ako flexibilný s postupným rozširovaním a bol rozdelený do niekoľkých etáp.

V meste funguje 13 kamier

V súčasnej dobe je v meste inštalovaných 13 kamier, z toho 10 rýchlootočných a tri stacionárne kamery. Týmito kamerami sa monitoruje prevažne centrálna mestská zóna a jej okolie s najväčším pohybom osôb, či motorových vozidiel.

„Bezpečnostná kamera je umiestnená i na konci Svätopeterskej ulice, kde dochádzalo k zakladaniu nepovolených skládok, či úniku páchateľov pomocou motorových vozidiel, na Šafárikovej ulici, ktorá monitoruje pohyb vozidiel prechádzajúcich touto cestou, či výjazd vozidiel z Vinohradskej ulice a v miestnej časti Šulekovo pri zbernom dvore na Priemyselnej ulici. Iná v tejto miestnej časti nie je zatiaľ umiestnená“, povedal náčelník MsP v Hlohovci Jozef Šoka.

Práca pre občanov so zdravotným postihnutím

Operačné stredisko kamerového systému bolo zriadené v budove Mestského úradu v Hlohovci na prízemí, v miestnosti veliteľa zmeny.

„V mesiaci marec 2009 bolo na operačnom stredisku v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Národného projektu Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím, zriadené chránené pracovisko. Na tomto pracovisku boli vytvorené 4 pracovné miesta pre občanov so zdravotným postihnutím – operátorov kamerového systému“, pokračuje nášelník Šoka.

Mesto Hlohovec chránené pracovisko v súčasnej dobe prevádzkuje v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Počet kamier nie je postačujúci

„Uvedený počet kamier nie je ale postačujúci. Žiada sa takýmto spôsobom monitorovať všetky lokality mesta, kde dochádza k protispoločenskej činnosti a k ohrozovaniu zdravia a majetku občanov. Tiež počas krádeže motorových vozidiel dochádza k ich odjazdom z týchto miest a z mesta bez toho, aby bola možnosť identifikovať smer ukradnutého vozidla, či páchateľa“, prezradil Jozef Šoka

Z uvedeného dôvodu je potrebné tento problém riešiť zvýšením počtu kamier a ich umiestnením v týchto lokalitách a na výjazdoch z mesta.

Z tohoto dôvodu v mesiaci január 2013 mesto požiadalo na základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.

„V tomto projekte sa počíta s umiestnením kamier na sídliská (na ulice) Michalská, na križovatku ulíc Hollého a M. Bela, na začiatok ulice Sihoťska a na ulici Nitrianska. O uvedenej žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté“, informoval náčelník.

Mesto Hlohovec pravidelne reaguje na vyhlásenie týchto výziev a v tomto smere bude i naďalej pokračovať.

Samozrejme, že rozširovanie KMS v meste závisí len a len od finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel.

Na budovanie kamerového systéme v meste Hlohovec a na jeho rozšírenie bol na základe týchto žiadostí Mestu Hlohovec tri krát poskytnutý finančný transfer zo štátneho rozpočtu. V roku 2003 vo výške 16 597,– €, v roku 2006 vo výške 11 617,90 € a v roku 2008 vo výške 49 790,90 €. Na uvedený projekt boli použité i sponzorské finančné prostriedky od právnických osôb vo výške 2 008,30 €.

Posledné kamery v roku 2009

Posledné kamery boli v meste umiestnené v roku 2009 a jednalo sa o kamery č.10 stacionárna, umiestnená na križovatke ulíc Šafárikova a Vinohradská, č. 11 otočná, umiestnená na križovatke ulíc Vinohradská a Koperníkova, č. 12 otočná, umiestnená na ulici Manckovičova (pri bytovom družstve), č. 13 otočná, umiestnená na konci Svätopeterskej ulice, na ochrannom vale.

Vďaka kamerám boli odhalené závažné trestné činy

Kamerový systém má popri odhaľovaniu rôznej protiprávnej činnosti i veľmi dobrý preventívny účinok. „Pomocou kamerového systému boli odhalené i závažné trestné činy, vrátane zadržania páchateľa bankovej lúpeže, niekoľkých pokusov neoprávneného použitia platobnej karty, prekazenia pokusov vlámania sa do automobilov, zachytenie niekoľkých dopravných nehôd, zapálenie automobilov, rôzne formy násilia, ale i vlámania sa do predajne, či iné“, prezradil náčelník Šoka

V neposlednej rade boli zachytené i rôzne formy výtržníctva, rušenia nočného kľudu, či vzbudzovania verejného pohoršenia. „Tiež prípad, keď koncom mesiaca jún 2010 malo dôjsť podľa oznámenia matky k strateniu sa jej trojročného dieťaťa z detského ihriska, ale na základe zachyteného podnetu z bezpečnostnej kamery jej bolo dokázané, že s ním spoločne odišla k rieke Váh, čo značne zmenilo celý priebeh vyšetrovania. Dieťa bolo nájdené v tejto rieke utopené“, povedal náčelník o smutnom prípade zpred troch rokov.

Kamery využíva aj Policajný zbor SR

Záznamy z kamerového monitorovacieho systému pre účely trestného konania, pri objasňovaní rôznej priestupkovej činnosti, či pre účely prevencie využíva nielen mestská polícia, ale i jednotlivé súčasti Policajného zboru Slovenskej republiky. Práve i z tohto dôvodu umiestnenie bezpečnostných kamier bolo vždy konzultované s príslušnými kompetentnými orgánmi Policajného zboru.

V priebehu roka 2012 MsP riešila 157 priestupkov zachytených KMS.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM