Zuzana Jakubičková Rôzne

Máte doma športovo nadaného školáka? Športové triedy sa otvárajú aj tento rok

Overiť športové nadanie vášho dieťaťa už není v dnešnej dobe problém. Vybrať si ten správny kolektívny šport je už ťažšie. Pomôcť vám v tom môže deň zameraný na testovanie športového nadania u detí navštevujúcich Základné školy.

Ilustračný obrázok k článku Máte doma športovo nadaného školáka? Športové triedy sa otvárajú aj tento rok
Foto: Zuzana Jakubičková

Riaditeľka Základnej školy na Podzámskej ulici v Hlohovci Eva Dudonová v spolupráci so športovým klubom HC SPORTA HLOHOVEC a garantom Ing. Patrikom Voltmanom zverejňuje dátum a miesto overovania športového nadania pre žiakov /chlapcov a dievčatá/ 4. ročníka pre otvorenie športovej triedy so zameraním na kolektívne športy: hádzanú a futbal v školskom roku 2013/2014 pre budúcich piatakov. Zároveň sa budú prijímať žiaci /chlapci/ 5.ročníka /budúci šiestaci/ na doplnenie počtu žiakov v športovej triede tiež so zameraním na kolektívne športy.

Dátum: 14.mája 2013 /utorok/

Miesto: Športová hala na Zábraní

Začiatok testovania: 8.30 hod.

Kritériá
a) prijímanie žiakov 4. – 5.ročníka /chlapci a dievčatá/ do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľom školy a vyhodnotením výsledkov trojčlennou komisiou:
1) beh na 40 m – faktor lokomočnej rýchlosti
2) skok z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín
3) hod 600g medicimbalom – faktor dynamickej sily
4) prekážková dráha – faktor obratnosti
5) člnkový beh 10×5 metrov – faktor akceleračnej rýchlosti
6) driblingový dvorec – test na zisťovanie zručnosti

b) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
c) záujem o kolektívne športy: futbal, hádzaná
d) súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy

Výberová komisia: /trojčlenná/:
1/Mgr. Juraj Jurajov – za HC SPORTA Hlohovec
2/Samuel Mažár – za HC SPORTA Hlohovec
3/Mgr. Marcel Minarovič – učiteľ na ZŠ Podzámska

Informácie pre žiakov: Žiaci si prinesú športový úbor a športovú obuv do haly, občerstvenie a pitný režim

Informácie pre rodičov:
Žiaci /chlapci i dievčatá/, ktorí navštevujú ZŠ Podzámska 35 v Hlohovci, pôjdu v doprovode s Mgr. Minarovičom o 7.45 hod. zo ZŠ Podzámska. Každý žiak /čka/ odovzdá písomný informovaný súhlas rodiča /tlačivá si prevezmú žiaci od tr. učiteľov/

– žiaci iných základných škôl prídu v doprovode rodičov priamo do Športovej haly na Zábraní o 8.30 hod.
- kritéria športového nadania /disciplíny a ďalšie informácie pre žiakov a rodičov sú tiež zverejnenené na web-stránke školy www.zspodhlo.edupage.org
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti i súhlasy rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy sa budú vyžadovať až po ukončení testovania od žiakov, ktorí budú do športových tried prijatí
- rodičia prijatých žiakov budú 6. júna i 16.00 hod. pozvaní do školy, kde budú informovaní o ďalšej forme vzdelávania.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM