Erik Bojničan Samospráva

Miestne dane a poplatky: VEĽKÝ PREHĽAD zmien na rok 2016

Dane musíme platiť všetci a sú jedným z hlavných zdrojov prímu mesta. Koľko podľa najnovšieho VZN - ka zaplatíme za nehnuteľnosť, či psa? Pozrite si VEĽKÝ PREHĽAD na rok 2016.

Ilustračný obrázok k článku Miestne dane a poplatky: VEĽKÝ PREHĽAD zmien na rok 2016
Zdroj: TASR

Od 1. januára tohto roku vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), týkajúce sa miestnych daní. Ako to bude po novom?

Daň z nehnuteľností

Ako uvádza mesto, nové VZN upravuje ročné sadzby dane z pozemkov zvýšením o 0,02 %, okrem sadzby dane z pozemkov na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie, kde zostáva sadzba na úrovni predchádzajúceho roka (t.j. vo výške 0,50 %). Ročná sadzba dane za všetky ostatné pozemky v k.ú. Hlohovec a k.ú. Šulekovo sa zvyšuje z doteraz platnej sadzby 0,40 % na 0,42 %.

Táto zmena sa podľa mesta premietne do výšky daňovej povinnosti pri jednotlivých druhoch pozemkov miernym zvýšením vyrubenej dane. Porovnanie dane, ktorá bude vyrubovaná v roku 2016, s výškou dane v roku 2015, uvádza radnica na nasledovnom príklade:

Druh pozemku m² Daň v r. 2015 Daň v r. 2016
Stavebný pozemok 100 22,57 € 23,70 €
Zastavaná plocha 200 3,71 € 3,89 €
Ostatné plochy 200 3,71 € 3,89 €
Záhrada 200 3,71 € 3,89 €
Orná pôda Hlohovec 1000 1,82 € 1,91 €
Orná pôda Šulekovo 1000 2,79 € 2,93 €

V prípade dane zo stavieb dochádza podľa mesta v r. 2016 k nasledovným zmenám sadzieb dane:

Druh stavby sadzba za m2 platná v r. 2015 sadzba za m2 platná v r. 2016
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,23 € 0,25 €
stavby na pôdohospodársku produkciu,skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,30 € 0,32 €
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,60 € 0,62 €
samostatne stojace garáže 1,00 € 1,00 €
stavby hromadných garáží 1,00 € 1,00 €
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 1,00 € 1,00 €
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu 2,30 € 3,00 €
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 2,586 € 3,00 €
ostatné stavby (neuvedené v predchádzajúcich druhoch stavieb) 1,20 € 1,22 €

Pre občanov znamenajú nasledovné zmeny sadzieb dane podľa mesta zvýšenie dane zo stavieb na bývanie; napríklad za rodinný dom s výmerou 100 m2 zaplatil občan v roku 2015 daň vo výške 23,00 €, v roku 2016 mu bude vyrubená daň vo výške 25,00 €.

Daň z bytov a nebytových priestorov sa podľa radnice v roku 2016 mení nasledovne:

Druh nehnuteľnosti sadzba za m2 platná v r. 2015 sadzba za m2 platná v r. 2016
byt 0,23 € 0,25 €
nebytový priestor nevyužívaný na podnikanie 1,00 € 1,02 €
nebytový priestor slúžiaci na podnikanie 2,00 € 2,02 €

Výška dane bude v r. 2016 podľa mesta napríklad za byt s výmerou 65 m2v sume 16,25 € (v roku 2015 sa za uvedenú výmeru bytu platila daň 14,95 €), ako vyplýva z nasledujúceho príkladu.

Druh nehnuteľnosti m² Daň v r. 2015 Daň v r. 2016
byt 65 14,95 € 16,25 €
nebytový priestor 65 65,00 € 66,30 €
nebytový priestor na podnikanie 65 130,00 € 131,30 €

V prípade dane za psa dochádza od 1.1.2016 podľa radnice k zmene sadzieb dane za psa nasledovne:

predmet dane sadzba dane platná v r. 2015 sadzba dane platná v r. 2016
pes chovaný v rodinnom dome 6,63 € 7,00 €
pes chovaný v bytovom dome 39,83 € 40,00 €
pes chovaný v priestoroch firiem, obchodných prevádzok a iných objektov alebo stavieb neuvedených v predchádzajúcich odsekoch 40,00 €

Schválené VZN upravuje aj poplatky za komunálne odpady. Viac sa dočítate v článku: Poplatky za odpad pôjdu hore: Pozrite, koľko za ne zacvakáme po novom!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM