Zuzana Jakubičková Rôzne

Na kúpaliskách v kraji prebehli kontroly: V týchto stánkoch s občerstvením našli pochybenia!

Regionálne úrady verejného zdravotníctva skontrolovali v SR od 24. júna do 4. júla 262 stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách, pričom nedostatky zistili v 62 z nich. Predstavuje to 23,6 percenta. Pochybenia boli zistené aj na kúpaliskách v našom kraji.

Ilustračný obrázok k článku Na kúpaliskách v kraji prebehli kontroly: V týchto stánkoch s občerstvením našli pochybenia!
Zdroj: TASR

Hygienici v rámci celého Slovenska dokopy uložili 67 blokových pokút v celkovej sume 3 187 eur a začalo sa osem správnych konaní vo veci uloženia pokuty za 5 550 eur. Kontroly v stánkoch s rýchlym občerstvením na kúpaliskách však nekončia. Kontrolóri si na ne posvietia počas celej kúpacej sezóny.

Zoznam prevádzok v Trnavskom kraji so zistenými nedostatkami podľa ÚVZ SR

Kúpalisko Castiglione, Trnava, prevádzkovateľ: Pemaro s.r.o., Trnava

 • nesprávne skladovanie potravín – zamrazovanie čerstvých a chladených potravín (chlieb, párky),
 • potraviny po dobe spotreby (chlieb)

FAST FOOD TK GALANDIA spol. s.r.o., Kpt. Nálepku, 2373/43 Galanta

 • používanie čerstvej zeleniny bez vytvorenia hrubej prípravy zeleniny,
 • nevyhovujúci laboratórny rozbor šalátu s kuracím mäsom pre prekročenie koliformných baktérií

Ján Chovanec Bufet TOBOGÁŇ TK, Horné Saliby

 • 1 pracovník – brigádnik v čase kontroly nepredložil zdravotnú spôsobilosť (zdravotný preukaz bol predložený dodatočne)

BRO v areáli TK Vincov les, Rovami s.r.o. Sládkovičovo

 • 2 druhy priemyselne vyrobenej zmrzliny neboli označené dátumom a hodinou otvorenia obalu

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 1, areál Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

 • novoprijatý zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
 • nebola vedená evidencia o kontrole pri preberaní surovín,
 • spoločné skladovanie nezlučiteľných surovín,
 • nedodržiavanie chladiaceho, mraziaceho a teplotného reťazca – uchovávanie niektorých chladených a mrazených surovín, polotovarov a hotových pokrmov pri teplote miestnosti,
 • suroviny neoznačené (neboli odložené etikety z veľkospotre­biteľských obalov),
 • nebola vedená evidencia o čase ukončenia prípravy hotových pokrmov, preto nebolo možné overiť dodržiavanie času ich

podávania,

 • v stere z pracovného odevu bol vykultivovaný Enterobacter spp.

Kiosk č. 2 „Família“, areál Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov surovín

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 3, areál Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

 • jeden zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
 • evidencia bola vedená iba o kontrole pri preberaní mäsa a mäsových výrobkov,
 • chladiace a mraziace zaradenia neboli vybavené teplomermi, preto nebola vedená evidencia teplôt skladovania,
 • skladovanie neoznačených resp. v štátnom jazyku neoznačených mrazených surovín (neboli odložené etikety z kartónov),
 • v 5 steroch odobratých z ruky, pracovného odevu, varného hrnca, pracovnej dosky a strúhadla na cesnak bol vykultivovaný Enterobacter spp.

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 4, areál Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

 • neboli k nahliadnutiu dodacie listy surovín, evidencia o kontrole príjmu surovín nebola vedená,
 • nebolo možné skontrolovať dodržiavanie času uchovávania niektorých polotovarov (krájané mäso, porciovaná hydina),

nakoľko nebola vedená evidencia o čase ich prípravy,

 • v posledných dňoch nebola vedená evidencia teplôt skladovania,
 • jednotlivé pracovné plochy neboli označené podľa účelu ich používania,
 • uchovávanie pečeného mäsa pripraveného predošlý deň pri teplote miestnosti,
 • uchovávanie surovín bez označenia,
 • v stere z ruky zamestnanca bola vykultivovaná E. coli

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 5, areál Termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • nevykonávala sa kontrola teploty hotových pokrmov počas ich výdaja,
 • nebolo možné overiť dodržanie času podávania pokrmov, nakoľko nebola vedená evidencia času ukončenia ich technologického spracovania

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 1, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • evidencia bola vedená iba o kontrole pri preberaní mäsa a mäsových výrobkov,
 • spoločné skladovanie nezlučiteľných surovín,
 • zámena umývacích drezov na čierny a biely riad,
 • nebola vykonaná dostatočná kontrola teploty pokrmov počas ich výdaja

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 2, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • jeden zamestnanec nemal k nahliadnutiu doklad o odbornej spôsobilosti

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 6, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • jeden zamestnanec mal neplatný doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole preberania surovín,
 • pracovné plochy neboli označené podľa účelu ich používania,
 • nebola vedená evidencia o otvorení 1 druhu konzervy, dátum a hodina otvorenia neboli uvedené ani na obale

Kiosk pokrmov rýchleho občerstvenia č. 8, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • jeden zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
 • uchovávanie surovín s nadobúdacími dokladmi avšak bez označenia resp. neoznačených v štátnom jazyku

Kiosk rýchleho občerstvenia č. 9, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • chladiace a mraziace zariadenia neboli vybavené teplomermi, preto nebola vedená evidencia teploty,
 • uchovávanie hlboko mrazeného pokrmu v chladničke, ktorý podľa návodu na použitie pred tepelnou úpravou nesmie byť

rozmrazovaný,

 • uchovávanie načatého syru bez označenia dátumu a času načatia,
 • rozmrazené hamburgerové žemle neboli označené dátumom a časom rozmrazenia,
 • pracovné plochy neboli označené podľa účelu ich používania,
 • nebola vedená evidencia o kontrole dodržiavania technologických a pracovných postupov,
 • uchovávanie upečeného kuracieho mäsa v chladničke bez evidencie času uchovávania a pečených rýb pri teplote

miestnosti,

 • skladovanie Tatárskej omáčky s uplynutým dátumom minimálnej trvanlivosti spolu s ostatnými potravinami,
 • suroviny neoznačené (neboli odložené etikety z veľkospotre­biteľských obalov),
 • suroviny neoznačené v štátnom jazyku

Predajný stánok pokrmov rýchleho občerstvenia č. 10, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • jeden zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,
 • v prevádzke neboli založené dodacie listy surovín,
 • marinované mäso uchovávané v nekrytej nádobe bez označenia dátumom a časom prípravy,
 • uchovávanie polievky z predošlého dňa v chladničke

Predajný stánok pokrmov rýchleho občerstvenia č. 11, areál Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • uchovávanie chladeného mäsového výrobku v mrazničke,
 • pracovné plochy neboli označené podľa účelu ich používania,
 • preberanie nebaleného mäsového výrobku s dodacím listom bez vyznačenia dátumu spotreby a skladovacích podmienok,
 • uchovávanie suroviny bez označenia v štátnom jazyku

Bufet „Koliba“ v areáli Termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi

 • 3 osoby nemali k nahliadnutiu doklady o odbornej spôsobilosti,
 • 1 osoba nemala doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • zamestnanec mal počas práce na ruke šperky,
 • zamestnanec bez kompletného pracovného odevu,
 • neboli k nahliadnutiu nadobúdacie doklady niektorých spotrebiteľsky balených surovín,
 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • spoločné skladovanie surovín s varenými cestovinami a pečeným mäsom v nekrytých, neoznačených nádobách v chladničke, nebola vedená ani evidencia o dátume a čase ich prípravy,
 • rozmrazovanie mrazených rýb pri teplote miestnosti vo všetkých umývacích zariadeniach aj v umývadle na ruky,
 • používanie opotrebovaných, ťažko čistiteľných pracovných pomôcok a riadu

Bufet rýchleho občerstvena, Promenáda TK vo Veľkom Mederi

 • nebolo možné preveriť vysledovateľnosť niektorých surovín, nakoľko boli skladované v mraziacom pulte v neoznačených sáčkoch, ďalšie neboli označené v štátnom jazyku,
 • uchovávanie rôznych hotových pokrmov z predošlého dňa v chladničke,
 • spoločné skladovanie hotových pokrmov so surovinami,
 • uchovávanie krájaných zemiakov vo vode,
 • nevykonávanie monitoringu skladovacích teplôt

Predajný stánok rýchleho občerstvenia, areál Termálneho kúpaliska v Topoľníkoch

 • zamestnanec nemal k nahliadnutiu doklad o odbornej spôsobilosti,
 • nebola vedená evidencia o vykonanej kontrole pri preberaní surovín,
 • niektoré chladiace zariadenia neboli vybavené meracími prístrojmi,
 • jednotlivé pracovné úseky a plochy neboli označené podľa účelu ich používania,
 • pracovné pomôcky a riad z hliníka bez povrchovej úpravy,
 • suroviny neoznačené v štátnom jazyku,
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM