Webnoviny - Rôzne

Počet vzdelaných Slovákov pribúda, sobášov je menej

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom – vyplýva to zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011.

Podľa zverejnených výsledkov Štatistického úradu mala Slovenská republika k 21. máju 2011, čo je rozhodujúci okamih posledného sčítania ľudu, 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa tento počet zvýšil o 17 581.

Zistený prírastok 0,33 percenta počtu obyvateľov v medziročnom období 2001 až 2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku, konštatovala predsedníčka ŠÚ SR Ľudmila Benkovičová

Najviac obyvateľov z ôsmich krajov SR je v Prešovskom kraji – 814 527 (15,1 percenta) a najmenej žije na území Trnavského kraja, kde je to 554 741 (10,3 percenta)

Z celkového počtu obyvateľov SR je viac ako polovica žien (51,3 percenta), počet žien na 1 000 mužov oproti sčítaniu 2001 mierne klesol.

V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo k ďalšiemu poklesu obyvateľov v predproduktívnom veku (0 až 14 rokov) z 18,9 percenta v roku 2001 na 15,3 percenta v roku 2011. Rastie podiel obyvateľov v produktívnom veku (15 až 64 rokov) zo 68,9 percenta v roku 2001 na 72,0 percenta v roku 2011 a zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) z 11,4 percenta na aktuálnych 12,7 percenta.

„Sčítanie 2011 potvrdzuje trend starnutia populácie,“ povedala Benkovičová. Rastie podiel rozvedených, podiel slobodných obyvateľov zostáva v porovnaní so sčítaním v roku 2001 nezmenený.

Počet zosobášených klesá, rozvodov je stále viac

Podiel slobodných ľudí na celkovom počte obyvateľov SR sa za 20 rokov nezmenil. Potvrdzujú to aj výsledky minuloročného sčítania ľudu. Pri sčítaní v rokoch 1991, 2001 aj 2011 predstavovali slobodní 42,3 percenta populácie.

„Dochádza však k poklesu podielu vydatých a ženatých obyvateľov,“ upozornila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková.

Počet zosobášených klesol to zo 44,9 percenta v roku 2001 na 41 percent v roku 2011. Naopak, zvyšuje sa podiel rozvedených zo 4,3 percenta v roku 2001 na 7,6 percenta v roku 2011. Podiel ovdovených obyvateľov sa v roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 nezmenil (7,2 percenta).

Najviac slobodných obyvateľov je v Prešovskom kraji (44,9 percenta), najviac ženatých a vydatých žije v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (42,6 percent). Najviac rozvedených obyvateľov je v Banskobystrickom kraji (9,9 percenta) a najviac ovdovených obyvateľov má Nitriansky kraj (8,2 percenta).

Slováci sú vzdelanejší, najviac vysokoškolákov je v Bratislave

Úroveň vzdelanosti obyvateľov Slovenska rastie, hovorí Štatistický úrad SR na základe výsledkov minuloročného sčítania obyvateľov. Dôkazom je podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov s trvalým pobytom v SR, ktorý sa zvýšil zo 7,8 percenta v roku 2001 na 13,8 percenta v roku 2011.

„Tento podiel sa zvýšil vo všetkých štruktúrach vysokoškolského vzdelania, bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.

Najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým pobytom v kraji je v Bratislavskom (26,2 percenta), v Žilinskom a v Košickom kraji (zhodne 13 percent obyvateľov). Najnižší podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na počet obyvateľov s trvalým pobytom v kraji je v Trnavskom (11,5 percenta) a v Prešovskom kraji (11,6 percenta). Počet obyvateľov bez školského vzdelania (vrátane detí do 16 rokov) klesol v porovnaní so sčítaním 2001 o takmer 250-tisíc.

Základné vzdelanie má 808,49 tisíca obyvateľov (15 percent), učňovské bez maturity 722-tisíc ľudí (13,4 percenta), stredné odborné bez maturity 522,04 tisíca ľudí (9,7 percenta), úplné stredné učňovské s maturitou 191,21 tisíca (3,5 percenta), úplné stredné odborné s maturitou 1,09 milióna ľudí (20,2 percenta), úplné stredné všeobecné 235,01 tisíca (4,4 percenta), vyššie odborné vzdelanie 80,62 tisíca (1,5 percenta), vysokoškolské bakalárske 122,78 tisíca (2,3 percenta), vysokoškolské magisterské inžinierske alebo doktorské 584,54 tisíca (10,8 percenta) a vysokoškolské doktorandské 40,64 tisíc (0,7 percenta) ľudí. U 153,63 tisíca obyvateľov (2,8 percenta) vzdelanie nezistili.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM