Správy

PREHĽAD zmien v daniach: Dotknú sa podnikateľov, pocítia ich aj zamestnanci na odmenách

S príchodom nového roka 2020 nastávajú aj viaceré zmeny v daňovej oblasti na Slovensku.

Ilustračný obrázok k článku PREHĽAD zmien v daniach: Dotknú sa podnikateľov, pocítia ich aj zamestnanci na odmenách
Zdroj: pixabay.com

Novinky sa dotknú firiem, podnikateľov aj zamestnancov. Podľa poradenskej spoločnosti LeitnerLeitner je pozitívnou stránkou zmien zvýšenie právnej istoty, zníženie administratívy aj podpora malých a stredne veľkých daňovníkov.

Zníženie dane z príjmov

Jednou z najvýznamnejších zmien v oblasti dani z príjmov je zníženie sadzby dane z príjmov z 21 % na 15 %. „Táto zmena sa týka živnostníkov ako aj firiem, ktorých ročný príjem z podnikania nepresiahne 100-tisíc eur. Toto zvýhodnenie je možné uplatniť na príjmy za rok 2020, teda v daňovom priznaní podanom v roku 2021,“ priblížil daňový poradca LeitnerLeitner Martin Jakubec.

Ďalšou pozitívnou zmenou, ktorú pocítia najmä nízkopríjmoví zamestnanci, je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane.

„Suma, o ktorú si môžu zamestnanci znížiť základ dane, bude 4414,20 eura. Oproti minulému roku bude možné na daniach takto ušetriť takmer 72 eur ročne,“ vyčíslil Jakubec.

Mikrodaňovník

Od januára tohto roka vznikne nová kategória podnikateľa – mikrodaňovník. Ide o fyzickú osobu, ale aj právnickú osobu, ktorej príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne 49.790 eur. Reálne sa však vzhľadom na posunutú účinnosť prejavia výhody až v roku 2021.

„Mikrodaňovníci budú mať zjednodušenie napríklad v oblasti odpisovania majetku. Do nákladov si majetok môžu premietnuť cez odpisy v ľubovoľnej výške, teda rýchlejšie a nie počas presne stanoveného počtu rokov ako ostatní podnikatelia,“ vysvetľuje Jakubec.

Mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu podľa jeho slov odpočítať naraz až do výšky celého základu dane na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.

Zmeny sa dotknú aj vykazovaných daňových strát. Tie bude možné odpočítavať po novom až počas piatich rokov, doteraz bolo možné štyri roky. V zákone už nie je striktne dané umorovanie straty rovnomerne, ale je možné ju umorovať len do výšky 50 % základu dane. Neplatí pre mikrodaňovníkov.

Odmeny zamestnancov

Upraví sa i zdaňovanie odmien zamestnancov. Od nového roku sa zvýši oslobodenie príspevku na nájomné bývanie pre zamestnancov vo výške 100 eur, doteraz bolo 60 eur mesačne a v prípade zamestnancov, u ktorých pracovný pomer trvá viac ako dva roky, až 350 eur mesačne.

Zvýšenie vzdelávania zamestnancov, ako aj spoluprácu zamestnávateľov so strednými a vysokými školami by podľa daňových poradcov mohlo podporiť oslobodenie nákladov na vzdelávanie v plnej výške po splnení určitých podmienok.

„Oslobodené sú aj preventívne prehliadky nad rámec zákona v prípade, že sú hradené zo sociálneho fondu. Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancom aj príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Oslobodený je do výšky 275 eur v úhrne na všetky deti zamestnanca za rok, maximálne do výšky 55 % výdavkov,“ vysvetľuje Jakubec.

Od roku 2020 sa pre fyzické aj právnické osoby zvyšuje tiež hranica pre povinnosť platenia preddavkov na daň z 2500 eur na 5000 eur.

Zmena legislatívy prinesie aj zníženie administratívnej záťaže, a to zavedením možnosti vystavovania a doručovania vymedzených dokladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom elektronicky.

Koniec podpisov

„Ruší sa aj povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu každý rok,“ doplnil Jakubec.

Legislatíva má podporiť aj rozšírenie elektromobility na Slovensku. Do zákona sa dostala nová odpisová skupina „0“, do ktorej patria elektromobily. Zvýhodnenie spočíva v kratšom čase odpisovania, ktorá je dva roky namiesto štyroch rokov.

Pozitívnou zmenou je podľa daňových poradcov aj zvýšenie tzv. superodpočtu výdavkov na vedu a výskum od základu dane vo výške 200 %, v roku 2019 to bolo 150 %, predtým 100 %. Nárok na tento odpočet je možné uplatniť až počas piatich rokov. Dokumentáciu už nie je potrebné spracovať pred začatím projektu.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty zase znižuje sadzbu dane na 10 % na niektoré vybrané potraviny a periodickú tlač.

Ilustračné foto, pixabay.com

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM