Erik Bojničan Samospráva

Prvý tohtoročný mestský parlament: Pozrite, o čom budú poslanci jednať, bod po bode

Poslancov mestského parlamentu čaká prvé tohtoročné zastupiteľstvo. Na prerokovanie toho majú dosť. Pozrite sa, čo ich čaká.

Ilustračný obrázok k článku Prvý tohtoročný mestský parlament: Pozrite, o čom budú poslanci jednať, bod po bode
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Prvé tohtoročné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva je na programe vo štvrtok 4. februára 2016 o 14:00 v Empírovom divadle. Primátora mesta Miroslava Kollára a 23 poslancov tak v tento deň čakajú nasledovné témy.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • 3. Aktuálna informácia o meste
 • 4. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom
 • 5. Protokol o odňatí majetku mesta Hlohovec zo správy mestskej rozpočtovej organizácie
 • 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 155/2016, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto
 • Hlohovec, pre školský rok 2016/2017
 • 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 156/2016 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec
 • 8. VZN mesta Hlohovec č. 157/2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní
 • 9. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
 • 10. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2016
 • 11. Odvolanie a menovanie kronikára mesta Hlohovec, Stanovenie zodpovedných kronikárov, stanovenie termínov predloženia spracovaných zápisov do kroniky Komisii zdravotnej, sociálny, bytovej, vzdelávania a kultúry pri MsZ
 • v Hlohovci a stanovenie termínov vykonania ručného zápisu do kroniky za roky 2014, 2015, 2016 a nasledujúce
 • 12. Úprava smernej časti Územného plánu mesta Hlohovec Ú 2016/01, v súvislosti s umiestnením líniovej stavby „DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK“
 • 13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
 • 14. Správa o vykonanej kontrole
 • 15. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
 • 16. Interpelácie
 • 17. Rôzne
 • 18. Záver

O 17.00 h. bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Môže vás zaujímať:

V Hlohovci sa stále viac skloňuje výstavba novej plavárne: Pozrite VIZUALIZÁCIE, ako by mohla vyzerať!

Miestne dane a poplatky: VEĽKÝ PREHĽAD zmien na rok 2016

Zrušenie príspevku pri narodení dieťaťa v Hlohovci: Primátor takto aktuálne reaguje!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM