Rastislav Búgel Rôzne

Šulekovo a poliklinika sa stali hlavnou témou zastupiteľstva

Mestké zastupiteľstvo schvaľovalo niekoľko bodov, ktoré môžu mať vážny dopad na obyvateľov mesta. Hlavnými témami sa stal most cez Váh a obnova polikliniky.

Začiatok zastupiteľstva okorenilo zaškolovanie poslancov novému systému. Ako jedno z mála miest, používal Hlohovec pri zasadnutiach klasické hlasovanie, pri ktorom poslanci dvíhali ruky. To je už, od dnes minulosťou. Poslanci obdržali nové hlasovacie zariadenia, pracujúce na digitálnej báze. Program MsZ :

  1. Otvorenie
  2. Inštruktáž k používaniu hlasovacieho zariadenia
  3. Voľba komisií
  4. Prehľad o činnosti MsR od ostatného zasadnutia MsZ v Hlohovci
  5. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, nájom
  6. Územný plán mesta Hlohovec, úprava smernej časti Ú 2011/2, Výustná kanalizácia

z ČOV Leopoldov 7. Preskúmanie Územného plánu mesta Hlohovec 8. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 1 a v znení VZN mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 9. Návrh na zmenu uznesenia 10.Projekt „Modernizácia hlavnej budovy, obnova rehabilitačného oddelenia NsP Hlohovec, s. r. o.“ a návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2011 11.Postup pri zabezpečovaní mosta BAILEY BRIDGE 12. Návrh termínovníka pre akt uzavretia manželstva na rok 2012 13. Interpelácie 14. Rôzne 15. Návrh na uznesenie a záver

Z bodov jednoznačne najviac zaujali body 10 a 11. Návrh na úpravu rozpočtu vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu budovy polikliniky a postup pri zabezpečovaní mosta BAILEY BRIDGE, ktorý by mal pomôcť obyvateľom mestskej časti Šulekovo. Na týchto témach naďalej pracujeme a prinesieme vám ich už onedlho.

HC_msz
9
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM