Klaudia Goncalves Samospráva

Telegraficky zo zastupiteľstva: Aké zmeny a investície čakajú mesto Hlohovec?

Mestskí poslanci z Hlohovca rokovali na poslednom zastupiteľstve o viacerých témach. Pozrite sa, na čo všetko došla reč.

Ilustračný obrázok k článku Telegraficky zo zastupiteľstva: Aké zmeny a investície čakajú mesto Hlohovec?
Zdroj: FB hlohovčania

Vo štvrtok 28.6.2018 sa v priestoroch hotela Jeleň uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Prinášame vám stručný prehľad najdôležitejších momentov:

 • Na návrh poslanca Pestúna z ekonomickej komisie a po úprave návrhu v Mestskej rade bol hlasovaním znížený počet poslancov Mestského zastupiteľstva pre budúce volebné obdobie z 23 na 17.
 • Mestského kronikára PhDr. Mariána Kamenčíka Phd., ktorý bol do funkcie zvolený dňa 4.2.2016 na základe písomného vzdania sa funkcie z dôvodu pracovnej vyťaženosti, vystrieda k dňu 1.7.2018 Mgr. Martina Andreánska, ktorá túto funkciu vykonávala aj v minulosti
 • Mesto Hlohovec vypracovalo a schválilo komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území mesta. Boli dohodnuté 4 cieľové a následne aj pracovné skupiny, ktoré si vyžadujú individuálny prístup: 1. deti, mládež a rodina, 2. seniori, 3. občania zdravotne a mentálne postihnutí 3. občania v krízovej situácii.
 • Materská škola A. Felcána bude k 1.9.2018 zlúčená so ZŠ A. Felcána, rovnako tak MŠ Kopernikova bude tvoriť jeden právny subjekt so ZŠ Kopernikova
 • Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schválilo zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo, ako súčasť Materskej školy, Podjavorinskej 8, Hlohovec-Šulekovo s predpokladaným začiatkom činnosti 01. 10. 2018.
 • Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní udelilo súhlas s udelením čestného občianstva mesta Hlohovec prezidentovi spolku priateľov De Panne – Hlohovec, belgickému občanovi Johanovi Geertsovi, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj vzťahov a priateľstva medzi týmito dvomi družobnými mestami
 • Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu obchodnej spoločnosti Vodárenské a technické služby za rok 2017, ktorá sa z takmer 300 tisícovej straty v roku 2016 vyšplhala do zisku takmer 150 000 €. Rovnako MZ vzalo na vedomie výročnú správu spoločnosti Mestská zeleň, ktorá skončila za rok 2017 v strate 1751€. Výročné správy predložili aj spoločnosti Bytové hospodárstvo, Mestská ČOV, Hlohovská televízia, atď…
 • Konateľa spoločnosti Mestská zeleň, Ing. Andreja Cimbalíka vystrieda vo funkcii Jaroslav Miklovič
 • Poslanci MZ schválili financie na zakúpenie a zapožičanie nového sonoprístroja do Nemocnice s poliklinikou, v ktorej Mesto Hlohovec vlastní 49%
 • Mesto Hlohovec podalo projektový zámer na Centrum integrovaných zdravotných služieb v budove polikliniky, možná dotácia je vo výške až 700 000 €, ktoré by mali slúžiť na rekonštrukciu vstupu a prízemia budovy
 • Mesto podalo tiež projekt na druhú etapu cyklotrasy a vybudovanie komunitného centra

Zdroj: mesto Hlohovec

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM