Monika Földešiová Rôzne

Práva cestujúceho

S príchodom jari čoraz viac cestujeme aj cez víkendy a pripravujeme sa na letné dovolenky. Preplnené letiská a stanice, vyťažené vlaky a lietadlá predstavujú početné meškania a zrušenia letov. Je preto dobré poznať niektoré predpisy EÚ o ochrane práv

Záleží na okolnostiach, aké práva by mali byť uplatnené.

V prípade akéhokoľvek dopravného problému majú cestujúci nárok na: • získanie informácií ohľadom aktuálnej situácie (zrušenia, meškania) a ich práv v takej situácii • ponúknutie možnosti voľby medzi náhradou cestovného a presmerovaním spoja • ponúknutie pomoci – asistencie (jedlo, pitie, ubytovanie)

V prípade dlhých //meškaní nad 3 hodiny //majú cestujúci nárok na rovnaké odškodnenie, ako keby bol let zrušený, s výnimkou situácie, keď je meškanie spôsobené vonkajšími okolnosťami (čo by malo byť preukázané dopravcom).

Letecký dopravca by mal ponúknuť bezplatne jedlo a občerstvenie, primerane prispôsobené čakacím dobám, ubytovanie v hoteli a prepravu medzi letiskom a miestom ubytovania, ak: • meškanie presiahne 2 hodiny pre lety na krátke vzdialenosti (do 1500 km) • meškanie presiahne 3 hodiny v prípade všetkých letov v rámci EÚ – viac než 1 500 kilometrov a všetkých ostatných letov od 1 500 do 3 500 kilometrov • meškanie presiahne 4 hodiny pre dlhé lety mimo EÚ (nad 3500 km) Ak meškanie trvá viac ako päť hodín, a vy sa rozhodnete nepokračovať v ceste, máte tiež nárok na vrátenie lístka a byť letecky dopravený späť na miesto, kde ste pôvodne začali svoju cestu.

Cestujúci v železničnej preprave by tiež mali využívať svoje práva. Mali by mať možnosť zakúpiť si cestovný lístok bez akýchkoľvek ťažkostí, cestovať bezpečne, mať zaručenú bezpečnú prepravu batožiny a získať odškodnenie v prípade zranenia alebo smrti. Rozsah práv na medzinárodných vlakoch je oveľa širší. V prípade meškania alebo zrušenia medzinárodných vlakov, majú cestujúci nárok na odškodnenie až do výšky 50% z cestovného. V niektorých krajinách (napr. Nemecko, Rakúsko) to platí aj pre domáce železničné spojenia.

Predpisy EÚ tiež chránia osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou pred diskrimináciou (počas rezervácie, nastupovania). Cestujúci majú nárok na pomoc na letisku, stanici a v dopravnom prostriedku. S cieľom uľahčiť poskytnutie pomoci sa pred cestou odporúča upovedomiť dopravcu o vašich potrebách.

Podrobnejšie informácie o právach cestujúcich nájdete na webových stránkach Európskej komisie: http://ec.europa.eu/…enger-rights. Ak si myslíte, že vaše nároky v rámci právnych predpisov leteckej a železničnej dopravy o právach cestujúcich boli porušené, mali by ste najprv kontaktovať dopravcu, leteckú spoločnosť, letisko alebo stanicu. Ak nie ste spokojní s ich odpoveďou, môžete podať svoju sťažnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu www.soi.sk.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM