Zuzana Vajayová Rôzne

V Trnavskom kraji ubudli najmä živnostníci

V registri organizácií Štatistického úradu SR bolo v Trnavskom kraji k 31. 12. 2011 evidovaných 19 048 právnických osôb, čo bolo o 1 294 viac ako k 31. 12. 2010.

Z uvedeného počtu bolo 14 210 (74,6 %) podnikov zameraných na tvorbu zisku a od konca decembra 2010 sa ich počet zvýšil o 1 013. Najviac podnikov bolo registrovaných v okrese Dunajská Streda (25,5 %). Ďalej nasledovali okresy Trnava (24,8 %), Galanta (15,4 %), Piešťany (14 %), Senica (8,1 %), Skalica (7,5 %) a najnižší podiel bol v okrese Hlohovec (4,7 %).

Z hľadiska právnej formy podnikov prevažovali spoločnosti s ručením obmedzeným (92,2 %). Akciové spoločnosti sa podieľali 2,4 %, družstvá 1,4 % a fyzické osoby zapísané v OR 1,3 %.

Podľa vlastníctva tvorili podniky v súkromnom sektore 99,5 %, zvyšné podniky boli vo verejnom sektore. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 2 009 podnikov (14,1 %) a medzinárodné vlastníctvo 728 podnikov (5,1 %).

Vo veľkostnej štruktúre podnikov najpočetnejšiu 94,7 % skupinu tvorili podniky s počtom zamestnaných osôb 0 až 19. Stredné podniky s počtom zamestnancov 20 až 249 predstavovali 4,9 % a veľké podniky zamestnávajúce 250 a viac osôb 0,4 %.

V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládali podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov (27,8 %). Ďalej nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti (12,8 %), priemyselná výroba (11,2 %) a stavebníctvo (9,6 %).

Počet neziskových inštitúcií koncom decembra 2011 vzrástol oproti stavu ku koncu decembra 2010 o 281 na 4 838 a predstavoval 25,4 % zo zaregistrovaných právnických osôb.

V registri organizácií k 31. 12. 2011 registroval Štatistický úrad SR v Trnavskom kraji spolu 42 737 fyzických osôb – podnikateľov, čo bolo o 1 756 menej ako koncom decembra 2010. V celkovom počte fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri bolo 40 222 živnostníkov (o 1 782 menej), 1 639 podnikajúcich v slobodných povolaniach (o 46 viac) a 876 samostatne hospodáriacich roľníkov (o 20 menej) . Z územného hľadiska štvrtina zo zaregistrovaných fyzických osôb mala sídlo v okrese Dunajská Streda (25,7 %). Ďalej nasledovali okresy Trnava (22 %), Galanta (18,7 %), Piešťany (10,5 %), Senica (9,4 %), Skalica (7,3 %) a najnižší podiel fyzických osôb bol v okrese Hlohovec (6,4 %).

Z hľadiska ekonomických činností podnikali fyzické osoby v kraji najmä v stavebníctve (27 %), veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov (20,4 %), v priemyselnej výrobe (12,6 %) a v odborných, vedeckých a technických činnostiach (9,8 %).

V registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo ku koncu decembra 2011 evidovaných 153 881 podnikov a 402 325 fyzických osôb – podnikateľov. Z uvedených počtov bolo evidovaných v Trnavskom kraji 9,2 % podnikov a 10,6 % fyzických osôb – podnikateľov.

Zdroj: Pracovisko ŠÚ SR v Trnave

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM