Zuzana Vajayová Rôzne

Práva a povinnosti čerstvých absolventov odhalené

Od vykonania záverečnej štátnej skúšky sa musíte do siedmych dní nahlásiť na úrade práce. To je len jedna z mnohých podmienok, ktoré musíte splniť na neľahkej ceste za vysnívaným povolaním.

„Po ukončení stredoškolského štúdia trvá sústavná príprava na povolanie do konca augusta príslušného kalendárneho roka,“ začína rozprávať Mgr. Lívia Adamová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica. Požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení štúdia na strednej škole môže každý záujemca bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky do siedmych kalendárnych dní alebo kedykoľvek v priebehu prázdnin. Najneskôr však do siedmych dní od konca augusta, teda do siedmeho septembra. Prídavky na dieťa budú rodičom v takomto prípade vyplatené poslednýkrát ešte počas letných prázdnin. „To neplatí, ak sa absolvent zaregistruje na úrade bezprostredne po ukončení štúdia alebo do konca augusta príslušného roka,“ pokračuje Adamová.

Inak je na tom už čerstvý absolvent vysokoškolského štúdia, ktorý je povinný zaevidovať sa na príslušnom úrade práce do siedmych dní od vykonania štátnej skúšky. „Pozastavené prídavky na dieťa, ktoré skončilo prvý stupeň vysokoškolského štúdia, budú opätovne vyplatené po doručení potvrdenia o návšteve školy v príslušnom kalendárnom roku,“ vysvetľuje Adamová problematiku spojenú s dávkami počas letných prázdnin, keď študent vysokej školy vykoná bakalársku štátnu skúšku a na jeseň opäť zasadne do školských lavíc.

V oboch prípadoch, čiže absolventi stredných aj vysokých škôl, sú úradom práce posudzovaní za deti do 25 rokov žijúce s rodičmi v spoločnej domácnosti. „Úrad práce nevypláca dávku v nezamestnanosti, ktorá je v kompetencii sociálnej poisťovne, ale len dávku v hmotnej núdzi.“ Na tú majú absolventi nárok, ak ich príjem a príjem ich rodičov, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti nedosahuje výšku životného minima pre rodinu, čo je pre každú rodinu rozdielne, podľa počtu osôb a podľa veku členov rodiny. Na dávku v nezamestnanosti má podľa našich zistení zo sociálnej poisťovne len občan, ktorého doba poistenia trvala minimálne dva roky. Poistenie si pritom môžete platiť sami, alebo ho uhrádza zamestnávateľ.

Čiže ak ste práve doštudovali v podstate nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti ani na dávku v hmotnej núdzi, ak osoby, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti nedosahujú výšku životného minima.

Všetci zaevidovaní čerství absolventi stredných a vysokých škôl na úrade práce majú povinnosť aktívne si hľadať prácu, čo musia aj osobne preukázať najmenej raz mesačne. „Uchádzačovi o zamestnanie poskytujeme informačné a poradenské služby, sprostredkovateľské služby a odborné poradenské služby i vzdelávanie,“ vyratúva Adamová spôsoby ako môže úrad pomôcť uchádzačom o zamestnanie zaradiť sa do pracovného života. Okrem toho môžu absolventi mladší ako 25 rokov, od júla tohto roka mladší ako 26 rokov, využiť možnosť absolventskej praxe a získať tak svoje prvé praktické pracovné skúsenosti u zamestnávateľa. „V prípade, ak je uchádzač na príslušnom úrade zaregistrovaný viac ako tri mesiace a rozhodne sa, že začne vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, môžeme mu poskytnúť príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,“ rozpráva Adamová. V tomto prípade však musí každý záujemca o tento nenávratný príspevok splniť zákonom stanovené podmienky.

Ak sa nedokážete zaradiť do pracovného kolobehu na území nášho štátu, môžete skúsiť šťastie v zahraničí. „Pokiaľ by pobyt mimo Slovenska presiahol tri mesiace, potrebuje záujemca povolenie na pobyt,“ opisuje problematiku života v cudzine Adamová. Povolenie na pobyt pritom môžete preukázať buď zapísaním na univerzitu, alebo tým, že máte finančné krytie v danej krajine prežiť ako aj potvrdením o zdravotnom poistení.

V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť možnosť zaevidovať sa na úrade práce, môžete zostať dobrovoľne nezamestnaným, evidencia na úrade práce je dobrovoľným rozhodnutím každého občana. „No v takom prípade ste potom povinní sami si hradiť povinné zdravotné poistenie,“ uzatvára Adamová.

Autor: Katarína Pružinová Foto:Ilustračné

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM