Správy

Viete, čo dýchate? Kvalitu ovzdušia v Trnave vám ukáže interaktívna MAPA

Vďaka novej webovej aplikácii si môžete skontrolovať aktuálnu kvalitu ovzdušia. Ako je na tom Trnava?

Ilustračný obrázok k článku Viete, čo dýchate? Kvalitu ovzdušia v Trnave vám ukáže interaktívna MAPA
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

V meste Trnava je zhoršená kvalita ovzdušia rovnako ako v ostatných mestách a obciach SR, predovšetkým v zimných mesiacoch. K zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok (ZL) prispieva každý z nás. Hlavne lokálnym vykurovaním (napr. vykurovaním v starých vysokoemisných kotloch, nesprávnou vykurovacou technikou, spaľovaním odpadov alebo používaním nekvalitných palív) a taktiež vysokou intenzitou automobilovej dopravy, studenými štartmi, ktoré spôsobujú výrazne vyššie emisie u dieselových motorových vozidiel, či údržbou komunikácií zimným posypom. Tieto nevyhnutné denné činnosti môžu spôsobiť lokálne smogové situácie.

Vplyv na organizmus

Práve zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok (ZL) v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, dlhodobé vystavenie vedie k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy, až po predčasné úmrtie. Niektoré ZL vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky a aj tieto majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Znečistenie ovzdušia nevplýva na všetkých ľudí rovnako – medzi citlivé skupiny obyvateľstva patria starí a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) poskytuje dôkazy o spojení medzi expozíciou znečistenia ovzdušia a vznikom civilizačných ochorení.

Monitoring ovzdušia

Automatická monitorovacia stanica (AMS) monitoruje koncentrácie niektorých ZL a následne Slovenský hydrometeorologický ústav ich vyhodnocuje. Na Slovensku máme rozmiestnených 40 AMS, pričom ich počet sa v rámci projektu Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia rozšíri na 52.

Na území Trnavského samosprávneho kraja sa nachádzajú štyri (AMS), a to v mestách Trnava – Kollárova ulica, Senica – Hviezdoslavova, Sereď – Vinárska a v obci Topoľníky – Aszód, EMEP.

V Trnave, na Kollárovej ulici je umiestnená AMS na parkovisku pri železničnej stanici, v bezprostrednej blízkosti svetelnej križovatky ako typ mestskej dopravnej stanice. Táto AMS zabezpečuje kontinuálny monitoring kvality ovzdušia a umožňuje sledovať namerané koncentrácie ZL PM₂,₅ ,PM₁₀ (prachové častice atmosférického aerosólu), NOշ (oxid dusičitý), NOₓ (oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý), benzén a benzo(a)pyrén.

Testujú novú aplikáciu

V tejto súvislosti predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorolo­gickým ústavom testovaciu verziu novej webovej aplikácie dnesdycham.sk.

Webová aplikácia poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku prostredníctvom interaktívnej mapy.

Čo všetko sa dozviete?

Mapa obsahuje farebné body, ktoré predstavujú jednotlivé AMS. Dáta sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia. Index kvality ovzdušia má súhrnne a zrozumiteľne informovať širokú verejnosť o kvalite ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej škály.

Užívateľ webovej aplikácie sa ďalej dozvie o odporúčaniach v súvislosti s úrovňou znečistenia, o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o dopade znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, o smogovej situácii, o plánovaných a realizovaných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia a o možnostiach zapojenia verejnosti do procesu prípravy opatrení.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý podporila Európska únia v rámci programu LIFE. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie, predovšetkým z vykurovania domácností tuhým palivom a z cestnej dopravy. V Trnavskom samosprávnom kraji pôsobia dve manažérky kvality ovzdušia (MKO), Marta Bejdáková (TTSK) a Katarína Mičáková (MŽP SR.) Viac informácií o projekte ako aj kontakty na MKO nájdete na www.populair.sk.

Foto: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Prečítajte si tiež

🇸🇰 AKTUÁLNY STAV KVALITY OVZDUŠIA Navštívili ste už našu web aplikáciu www.dnesdycham.sk? Okrem aktuálnych informácií o...

Posted by populair on Wednesday, January 13, 2021
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM